Actuarieel programmeur

Aanvulling op mijn Curriculum Vitae

Hoe ben ik in dit vakgebied gerold?

Uit mijn cv blijkt dat ik van huis uit fysisch chemicus ben, met als tweede vak informatica. Een negental jaren geleden ben ik, oorspronkelijk als Cobol-programmeur, bij NUVA Uitvaartverzekeringen te Meppel binnengekomen. Het werd al snel duidelijk dat je niet kunt programmeren, als je geen kennis hebt van het onderwerp.
Het was dus zaak om de relevante elementen van verzekeren te leren. Na een paar weken het boek van De Heer & Sattler (uit 1954, anders was er niet bij de faculteit) bestudeerd te hebben, kon ik aan de slag met het schrijven van polisomzettingssoftware. Tevens werd een traject gestart, dat er toe zou moeten leiden dat ik de contactpersoon met de externe actuaris werd. Op dat moment werden jaarwerksberekeningen in intensief overleg met de actuaris uitgevoerd, er was duidelijk de behoefte de taken van uitvoering en van certificatie te scheiden. In het kader van dat traject heb ik bij het A.I. een aantal relevante modules Actuarieel Rekenaar gevolgd. Het leek ons niet zinvol dat ik de volledige actuariële studie zou volgen: tegen de tijd dat ik daarmee klaar was, zou ik met pensioen gaan.

Reversed engineering en ander spionagewerk

Ik heb mij dus gericht op hetgene waar mijn grote kracht ligt: in korte tijd een probleem theoretisch doorgronden, en dan een -- aan de informatica gelieerde -- oplossing vinden. Een belangrijk project bij mijn bedrijf, in het begin van het nieuwe millennium samen met AVVL te Diemen gefuseerd tot Yarden Uitvaartverzekeringen te Diemen (tegenwoordig te Almere), was het op orde brengen van de formularia en bijbehorende software. Gedeeltelijk heb ik de formularia door een soort "reversed engineering" gereconstrueerd, ik heb ook een voor de uitvaartverzekeringen algemeen geldig formularium opgebouwd, waarvan de in omloop zijnde producten door geschikte parameterkeuzes uit af te leiden waren. Hier kwam ook mijn informatica-achtergrond naar voren: bij het opzetten van een formule houd ik rekening met het computerprogramma dat daarvoor gebouwd moet worden. Eindproduct van dit project was een centrale actuariële rekenmodule PoliCalc: vanaf dat moment kon men volstaan op één centrale plaats de software aan te passen aan nieuwe producten (indien dat niet al door parameters ingeregeld kon worden), in plaats van het voorheen op negen verschillende plaatsen software aan nieuwe inzichten te moeten aanpassen. Parallel aan die module heb ik een algemeen document geschreven, dat zo ongeveer de bijbel van het Yarden-actuariaat is: formularium, inventarisatie van concrete producten, beschrijving van de software.

Adviseren, formuleren en toch weer programmeren

Omdat ik voorzieningen voor uitvaartverenigingen moest berekenen heb ik ook hiervoor de software ontwikkeld, in dit geval spreadsheets. Vanzelfsprekend hoort bij het formularium ook een premietabelberekeningsprogramma.
Ik heb niet alleen software geschreven, al was dat wel een deel van mijn activiteiten: je moet tenslotte gebruik maken van iemands vaardigheden. Ik heb mij ook bezig gehouden met parametrisatie (kostengrondslagen), meedenken in productontwikkeling, ICT assisteren in het overnemen van zieltogende uitvaartvereniginkjes, systematische inventarisatie van alle gevoerde producten (veel overnamemateriaal),etc.
Een ander project was het op eenvoudige wijze uitleggen van de werking van actuariële berekeningen met uitvaartverzekeringen ("Verzekeren voor Dummies"), omdat Assurantie A/B, dat vele medewerkers wel hebben, toch weer te algemeen is, en men behoefte had aan een gerichte uitleg. Met deze uitleg is een medewerker in staat om zelf een grove inschatting van te verwachten rekenresultaten te maken. Het eerste resultaat van die schrijfactiviteiten staat op het intraweb.
Een volledig overzicht van wat in mijn ogen de taken waren van het actuariaat bij Yarden waren, vindt u achter deze link.

Een einde zonder tranen

Yarden heeft echter besloten om naar Almere te verhuizen. Die afstand is voor mij niet meer boeiend: als ik met het OV ga, ben ik enkele reis al 2½ uur onderweg. Bovendien wilde Yarden een meer economisch gericht actuariaat hebben, terwijl ik vooral de wiskunde en de informatica vertegenwoordig. Wij zijn met elkaar in gesprek getreden, en we hebben in goede verstandhouding afscheid van elkaar genomen. Ik kan mij de komende tijd zonder financiële zorgen oriënteren op nieuw werk, dat beter past bij mijn behoeften, in ieder geval al geografisch gezien.
Overigens, die "goede verstandhouding" is hier geen publiciteitsterm: Yarden en ik onderhouden nog steeds een warm contact, ik bezoek sommige sociale evenementen, een enkele keer geef ik nog advies. Al heeft dat laatste natuurlijk niet de omvang van echte werkzaamheden.

Werk gezocht....

Ik zoek dus werk waarbij ik kan puzzelen op hoog niveau, waar de sfeer ontspannen is, en waar ik voluit mijn capaciteiten kan inzetten.
Ik ben in principe beschikbaar voor 4 dagen per week. Voor mij is werken op afstand, vanuit huis, zeker bespreekbaar. Het heeft ook zijn voordelen: geen reiskosten, geen reistijdverlies, mogelijkheid langer door te werken op een dag.